Zoeken
  • Stichting Ramon scoort tegen kanker

It Harspit - Uitwellingerga

Mei in jûkel fan in cheque lieten de bern fan KBS It Harspit fan ‘e moarn oan Ramon sjen hoefolle jild sy foar syn stifting fertsjinne en opgarre hawwe. De cheque dy't makke is troch Jan Feenstra út groep 5, moast wol sa’n grut formaat hawwe oars hie it fantastyske bedrach fan €2000,-- der net iens op past! Bo Hanenburg en Eize Douwe Koezema hienen dan ek suver ‘klauwen’ om ‘m te hâlden, mar mei help fan Ramon slagge dat poerbêst. Yn 'e auto ûnderweis hjirhinne hienen Ramon en syn âlders al foarsichtich betocht om hoefolle jild it gean soe. “Miskien wol 300 of 400 euro! Mar at it minder is dan is it ek prachtich”... Harren roaien kaam dus net iens yn ‘e buert. Mei dizze sinten kin de stifting ‘Ramon scoort tegen Kanker’ wer de noadige finansjele stipe jaan oan gesinnen mei sike bern.

De bern fan KBS It Harspit meie grutsk wêze op harsels; sa’n moai bedrach bymekoar helje dat lit in hiel soad meilibjen en nuodlikens sjen.

Wat een 'Toppers' daar in Top en Twel!!

Door klusjes te doen, lege flessen inzamelen e.d. en zelfs een sponsorloop organiseren, verdienden deze kinderen maar liefst € 2000,-- bij elkaar. Vanochtend werd de cheque uitgereikt aan Ramon. Wij waren sprakeloos...

Geweldig wat jullie gedaan hebben! Jullie kunnen trots zijn..

Door jullie actie kunnen wij met onze stichting nog meer zieke kinderen helpen..

Bedankt!!

Voor de leuke foto's neem dan even een kijkje op de onderstaande link.

http://www.topentwelonline.nl/site/index.php?p=fotoalbums&id=943

#TopenTwel #CbsitHarspit #donaties #opbrengst #juni2015

0 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven

Luca

Correspondentieadres:


Sânmar 9
8563 AN Wijckel

info@ramonscoorttegenkanker.nl

KvK nummer: 58458204

RSIN (fiscaal nummer): 853048320

Rabobank IBAN:
NL91RABO0137195508

Voorzitter
Cor Pander

 

 

 

Secretaris

Aaltje Witteveen
 

 

Penningmeester

Sake van den Berg
 

© Stichting Ramon scoort tegen kanker 2013                    Webdesign  Fotografie Sybrandy

  • Facebook - Black Circle
  • Blogger - Black Circle
  • Google+ - Black Circle